مهندس حمید انصاری در ستاد پیشگیری از ویروس کرونا با اشاره به اینکه بهترین راه برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، پرهیز از سفر و ماندن در خانه است؛ تاکید کرد: متاسفانه علیرغم تمام هشدارها و تاکیدات وزرات بهداشت مبنی بر پرهیز از سفر و ماندن در خانه، عده ای با حضور در مناطق گردشگری عامل گسترش بیماری شده اند.
رئیس ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا شهرستان چناران ادامه داد: بنا به گزارش ها و بازدیدهای میدانی کارشناسان بهداشتی، تعداد زیادی از  هم استانی های عزیز بویژه مردم فهیم مشهد طی چند روز گذشته به مناطق گردشگری  شهرستان از جمله اخلمد، رادکان، چشمه سبز گلمکان و حضور در اقامتگاه های بوم گردی داشتند که مصوب شد تمام راه های ارتباطی به مناطق گردشگری مسدود و حتی از تردد غیر ضرور افراد بومی و ساکن نیز جلوگیری گردد.
وی ادامه داد: از عموم مردم بویژه هم استانی های عزیز می خواهیم ضمن رعایت نکات بهداشتی و ماندن در خانه به توصیه های وزرات بهداشت عمل نمایند تا با گرم شدن هوا منشا بیماری نیز از بین برود.

خبر های مشابه