خبر خراسان به نقل از پایگاه خبری قدس آنلاین، هنوز گزارشهایی از میزان خسارات یا قربانیان احتمالی این حمله راکتی در دست نیست.

«بارزان صدیق» روزنامه نگار شبکه کردستان ۲۴ تصاویری از منطقه مورد اصابت این راکت در مرکز بغداد منتشر کرد و مدعی شد که جسم پرتاب شده یک راکت کاتیوشا بوده است. صدای آژیرهای خطر و دود ناشی از انفجار در محل حادثه نیز مشاهده می شود.

گفتنی است که روز ۱۹ ماه می نیز در حمله راکتی به این منطقه، دیوار یک خانه خسارات جزئی دید، اما این حمله هیچ تلفات جانی درپی نداشت.

خبر های مشابه