به گزارش خبرگزاری خبرخراسان_ مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: پس از یک هفته پیاپی ماندگاری آلاینده‌ها در هوای مشهد امروز ۱۶ دی ماه با کاهشی اندک از حجم آلودگیها، هوای این کلانشهر در وضعیت سالم قرار گرفت.

تورج همتی افزود: میانگین شاخص کنونی کیفیت هوای کلانشهر مشهد با عدد ۹۶ ای.کیو.آی نشانگر هوای سالم است.

وی ادامه داد: با این وجود هم‌اکنون کیفیت هوا در مناطق خاقانی، خیام شمالی، شهید آوینی، تقی‌آباد، لشگر، ماشین ابزار و طرق کلانشهر مشهد در وضعیت هشدار و آلوده برای گروههای حساس قرار دارد.

مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی گفت: سنجش کیفیت هوا در دیگر مناطق شانزده‌گانه دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوای در سطح مشهد نشانگر وضعیت سالم است.

وی افزود: افراد دارای بیماریهای قلبی، تنفسی، سالمندان، زنان باردار و کودکان تا زمان بهبود کیفیت هوا از رفت و آمد در مناطق آلوده خودداری کنند. 

همتی همچنین گفت: شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری، نقش مؤثر خود را در بهبود وضعیت هوای این شهر ایفا کنند. 

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای.کیو.آی به معنای وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای.کیو.آی نشانگر وضعیت سالم است.
قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.
همچنین قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای.کیو.آی حالت اضطرار و بالاتر از عدد ۳۰۰ نیز حالت بحرانی را نشان می‌دهد.

منبع: ایرنا

خبر های مشابه