به گزارش خبرگزاری خبرخراسان محمد سنجری مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی  صبح امروز با دکتر علی نجفی معاون منطقه یک بانک شهر، اسماعیلی مسئول حوزه اعتبارات و معراجی رئیس شعبه بلوار پیروزی مشهد این بانک دیدار و گفتگو کرد.
وی در این جلسه با اشاره به رسالت سازمان همیاری در جهت پشتیبانی از شهرداریها، عنوان کرد: تمامی فعالیتها و اقدامات  اقتصادی، بازرگانی و ...، سازمان همیاری در راستای توانمندسازی حوزه مدیریت شهری استان صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه خدمات شهرداریها عام المنفعه است چرا که همه  مردم به نوعی از خدمات متنوع این نهاد بهره می برند. ادامه داد: امیدواریم با تعامل و استفاده از ظرفیتهای مختلف بانکی در راستای فراهم کردن زمینه حمایت و پشتیبانی از شهرداریها در راستای بهره مندی حداکثری شهروندان از خدمات حوزه مدیریت شهری گام های مهمی برداریم.
معاون منطقه یک بانک شهر در خراسان نیز در این دیدار به همکارهای گذشته بین سازمان همیاری و این بانک اشاره کرد و افزود: آمادگی داریم تا در راستای پیشبرد اهداف سازمان همیاری در جهت حمایت از حوزه شهری و شهرداریها، برنامه ریزی و همکاری های موثری را داشته باشیم.

منبع:روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی

خبر های مشابه