کیهان -گلبهار 
مراسم سیاسی وعبادی نمارجمعه  شهرگلبهار با رعایت پروتکل های بهداشتی  درمسجدامام خمینی(ره)ودرفضاهای بازوپارک پیرامون ابن مسجد  باحضورگسترده مردم  وبه امامت حجت الاسلام والمسلمین غلامی امام جمعه شهرگلبهار برگزارشد

حجت الاسلام غلامی درخطبه اول نماز با توصیه با تقوای الهی  وبااشاره به آیه شریفه قرآن درباب تقوی گفت:
اگر اهل یک جامعه  ایمان وتقوی داشته باشند در های  رحمت وبرکت آسمان وزمین به روی آنها گشوده خواهدشد  ورفاه اجتناعی پدیدار خواهدشد

وی گفت:یکی ازعوامل پیدایش هرنوع گرفتاری درجوامع فقدان ایمان وتقوی می باشد ایمان وتقوی لازم وملزوم هم هستند تقوی عامل بازدارنده مشکلات است 

امام جمعه گلبهار درپایان خطبه اول خودگفت: مشکلات اجتماعی ماباتقوی قابل حل است 
خطیب جمعه گلبهار در خطبه دوم نمازجمعهاین شهر گفت:تقوی اجتماعی اگرباشدبسیاری ازمشکلات حل می شود تقوای اجتماعی علاوه بر ثواب اخروی باعث قوام ونظام جامعه شده ونظام جامعه را درست وتقویت می کند 

حجت الاسلام والمسلمین غلامی بااشاره  به برخی ناهنجاری ها درسطح شهرازقبیل سگ گردانی وبی حجابی  این دومعضل رانشانه بارزبی تقوایی اجتماعی دانست وگفت: آن کسی که باهزینه بیت المال خیابان ها راآسفالت کرده ،بازاری ترتیب داده است شهر را برای زندگی انسان بنانموده نه دامداری !

وی گفت: کسانی که دنبال حقوق حیوانات هستند ومدام دم از حقوق حیوانات می زنند  ابتدابایدحقوق انسان ها را مطالعه وموردبررسی قراردهند چه بسا این حیوانات دچار مریضی هایی ازقبیل هاری و....باشد که برای انسان مضر وخطرناک می باشد این موارد امنیت اجتماعی رابه مخاطره می اندازد 

حجت الاسلام غلامی بی حجابی راعامل به مخاطره انداختن امنیت اجتماعی وآسیب فردی دانست وگفت:خانمی که بی حجاب است وباحجاب نامناسب خود درسطح شهرترددمی نماید این درمرحله اول امنیت خودرابه خطرانداخته وسپس امنیت اجتماعی رابه مخاطره می اندازد اینها بی تقوایی اجتماعی است 

وی بااشاره به ارتباط ویدیو کنفرانسی تولیدکنندگان با رهبرمعظم انقلاب که خود نیز دراین ارتباط حضورداشتند گفت:امسال براساس بیانات رهبرمعظم انقلاب سال جهش تولیدنام گذاری شده است ،جهش تولید باید اتفاق بیفتد 

وی بااشاره به مطالبه مقام معظم رهبری درباب رفع موانع تولیدگفت:یکی از اصلی ترین موانع پیش پای تولید صدورمجوزات لازم است  ،امروز تولیدکنندگان ما برای دریافت مجوز مشقات زیادی را تحمل می کنند  ومطالبه رهبری نیزبرهمین مبناست  صدورمجوزدرکمترازیک روز!

امام جمعه گلبهاردرادامه بااشاره  به راهکارهایی درجهت  برطرف نمودن دغدغه مقام معظم رهبری درخصوص رفع موانع تولیدگفت:راهکارجهادی وضربتی این است که استاندارمحترم  تمام ارگان هایی که برای صدورمجوز می بایست مطالعه وکارشناسی کنند  ونظربدهند و صدور مجوز ویاعدم صدورمموز راتاییدکنند  را دریک اتاقی دراستانداری جمع کرده  وهفته ای یک یادوجلسه برگزار کرده درجلسه اول طرح موضوع ودرجلسه دوم  کارشناسی  وباخم کردن قانون نسبت به صدورمجوزجهت تولیدکنندگانی که مشکلات خودراحل نموده اند اقدام نمایند که اگربدین گونه باشد خواسته مقام معظم رهبری رااجراکرده است  وهمان طورکه طرح مثلث اقتصادی راطرح نموده  ابن مهم رانیزاجرانمایند تامبتکراین طرح نیزایشان باشد
حجت الاسلام غلامی بااشاره به برخوردهای دستگاه قضابامفسدین گفت:اینکه دستگاه قضا برخوردبامفسدین راازدرون خودشروع می نماید امید رابه دستگاه قضایی کشور وهمچنین امیدرادردل مردم  زنده کرده است
وی همچنین باتشکرازکادردرمانی وپزشکی که مدافعان سلامت لقب گرفتند گفت:  دردوران شیوع ویروس کرونا  عده ای بابه خطرانداختن جان خود  وبخاطرمردم وارد گودشدند و امنیت بهداشتی مردم راتأمین نمودند اعم از کادر درمانی،بسیجیان،عوامل پشتیبانی کننده،نیروهای جهادی ،تولیدکنندگان ماسک وموادبهداشتی وهرکسی که درابن دوران امنیت بهداشتی مردم راتأمین نمودند تشکروقدردانی می نمایم اجرهمه ابن عزیزان باخداوند متعال  وان شااالله روح شهدای سلامت نیز شادگردد 
امام جمعه گلبهاردربخش دیگری ازسخنان خودبااشاره به ۲۷خردادماه روزجهادکشاورزی گفت:ضمن تبریک به عزیزان جهادکشاورزی توقع ما ازجهادکشاورزی ابن است که مشکلات کشاورزان ودامداران شهرگلبهاررا مرتفع نمایندوازهدررفت نیروهای مادی ومعنوی این بخش جلوگیری نمایند ودربهره وری وافزایش بهره وری ابن حوزه تلاش نمایندوامیدرادرکشاورزان افزایش دهند 
امام جمعه گلبهار بااشاره به مشکلات موجوددرشهرگلبهار وراه حل این مشکلات گفت:تمامی این مشکلات باارتقاء بخش گلبهاربه شهرستان واستقرار فرماندارودوایردولتی دراین شهر حل خواهدشد

وی گفت روندافزایشی جمعیت گلبهاربه نحوی است   که درسال ۸۵جمعیت این شهر۶هزارنفربوده د

رسال ۹۰به ۱۳هزارنفرو درسال ۹۵به ۳۷هزارنفر رسیده است والان مشاهده میکنیم که نزدیک به ۱۱۰هزارنفردراین شهر ساکن هستند که حدود۲۰هزارنفرازین جمعیت  را جمعیت دانش آموزی ما بخوداختصاص داده است  امام جمعه گلبهاربااشاره به دیگرمستندات قانونی در باب جمعیت گلبهار گفت: متقاضیان انشعاب آب وبرق وافرادی که دارای پرونده دربهداشت می باشند نیز از دیگر ادله ومستندات مورد اعتماد در باب جمعیت شهرگلبهارهمه وهمه  بیانگراین مهم است که تخمین جمعیت گلبهار عددوارقام درستی را ازنظرسکونت شهروندان نشان می دهدوتوقع ما از استاندارمحترم ، نماینده محترم  ولی فقیه دراستان ،مسئولان استانی  که  دراستان نفوذ دارند این است که اولویت اولشان   ارتقاء،  بخش گلبهاربه شهریتان باشد ،همچنین درپایتخت توقع ما از  وزیرکشورومعاونین ایشان ،هیئت دولت و مخصوصا معاون محترم  ریاست جمهوری  این است که اهتمام بیشتری داشته باشند  توقع ودرخواست مااز ریاست سازمان برنامه وبودجه نیز  این است که بودجه واعتبار  مربوطه تخصیص داده وابلاغ شود وکارراتمام نمایندوزیاد معطل نکنند چرا  که ارتقاء بخش گلبهار  ازنظرقانونی تمام است ومنتظر دستور هیئت دولت جهت اجراهست  واگربخش  گلبهار به شهرستان ارتقا پیداکند مشکلات اشتغال، درمان و فرهنگی این شهر بصورت دقیق تر  پیگیری وقابل حل خواهد بود

خبر های مشابه