بازدیدامام جمعه شهرگلبهارازوضعیت اتوبوس های درون شهری
در حاشیه بهره برداری ازسامانه پرداخت الکترونیکی (من کارت) حجت الاسلام والمسلمین غلامی امام جمعه گلبهار باحضور در اتوبوس های درون شهری گلبهار ازکیفیت خدمات دهی این اتوبوس ها بازدید بعمل آورد .
دراین بازدیدکه دکترفاضلی حق پناه شهردارگلبهار امام جمعه راهمراهی می کرد توضیحات لازم درخصوص بازسازی وزیباسازی اتوبوس های درون شهری  راارائه نمود .
شهردارگلبهار درابن خصوص گفت:ماباتوجه به توان خود وداشته های خود نسبت به زیباسازی اتوبوس های درون شهری اقدام نمودیم زیرامردم گلبهارشایسته بهترین خدمات هستند .
بازسازی کف،بازسازی وروکش گذاری  صندلی ها ،تعویض پرده هاو تعمیر فنی ومکانیکی اتوبوس ها اقداماتی است که باهزینه ۷۰۰میلزون ریالی جهت هردستگاه  شهرداری نسبت به انجام آن اقدام نموده است.

خبر های مشابه