تشڪر و قدر دانی از یڪایڪ خادمین ڪه در این روزهای سخت مورد اعتراض و انتقاد قرارمی گیرند و باسعه صدر این ها‌ را تحمل نموده و با روی خوش نقدها و اعتراض ها را تحمل می نمایند.
امام علی علیه السلام فرمودند ڪه مردم نسبت به ان چیزی ڪه علم ندارند شمنی می ورزند.
نگاه بعضی ها به حرم یڪ نگاه و باور نا اگاهانه و غیر عقلی است.
ایشان با بیان این ڪه وضعیت الان بحرانی و استثنایی است وسیاسی ڪاری و شایعه سازی نیست وخطر بسیار جدی می باشد.
عنوان داشتند بستن حرم ڪار آسانی نیست و جوانب مختلف باید بررسی شود تا جایی ڪه امڪان داشته باشد و خطر متوجه ڪسی نشود تلاش بر این است ڪه حرم بسته نشود.
الان جای احساسات نیست عقلانیت بر احساسات غلبه دارد.
در ایام عید اگر در حرم تجمع صورت بگیرد وباعث انتقال ویروس منحوس بشود چه ڪسی جوابگو خواهدبود.
آیا خود امام فردای قیامت نخواهند پرسید ڪه چرا در حفظ جان میهمانان و زائرین دقت نڪردید؟؟؟
آیا فردا قضیه قم تڪرار نخواهد شد ڪه اگر در مشهدحرم را میبستن جلوی اپیدمی گرفته میشد؟
ایشان با استناد به ڪتاب اصول ڪافی فرمودند ڪه عقل بر همه چیز حتی توحید اولویت دارد.
آیا ما دوست داریم حرم این قدر خلوت باشد؟
ما مسئول دلهای مردم هستیم
ما مسئول معارف امام رضاع هستیم.
وظیفه شرعی در این بحران چیست؟

دشمن هرچه میخواهد، بگوید ما ترس نداریم که از عقل استفاده بڪنیم.
طوری عمل نڪنیم ڪه همه عالم برعلیه امام حرف بزنند وحرمت شڪنی بڪنند.

در ادامه ایشان از بعضی خادمین بشدت گلایه داشتند ڪه عنوان ڪرده بودند مگر وهابی هستید ڪه حرم راتعطیل ڪنید.ه
وی در ادامه به بحث ضد عفونی حرم اشاره داشتند ڪه مورد ایراد بعضی ها واقع شده و فرمودند ما وظیفه عقلانی را انجام می دهیم ، مابقی و شفا با خود امام است باذن الله.
ڪسانی ڪه می گویند اینجا محل حضور ملائڪ است و دارالشفا ، اگر خون و یا نجسی به ضریح و اطراف و سنگهای حرم برسد پاڪ می شود؟
ڪدام مرجع چنین فتوایی داده است؟

پس اگر چنین است دار الشفای جنب حرم را جمع ڪنیم .ماوظیفه عقلی را انجام می دهیم.
ایشان هم چنین درخصوص نامه ها و مڪاتبات روزهای گذشته با اآستان قدس ازطرف وزارت بهداشت ، وزارت ڪشور‌ و استانداری در خصوص بستن حرم مطهر در ایام عید توضیحاتی ارائه فرمودند.
ایشان هم چنین به اقدام اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص عدم سفر به مشهد وتعطیلی اجتماعات مذهبی و مراسمات اشاره داشته و عنوان داشتند خادمین عزیز برای دفع این بلا دعا ڪرده و به دیگران نیز توضیح دهند و در این شرایط برای هیچ یڪ ازخادمین وشیعیان و محبین اهل البیت واقعا قابل قبول نیست ڪه حرم امام رضاعلیه السلام خلوت باشد و اگر ڪسی خلوتی حرم را دوست دارد باید به لقمه ای ڪه خورده ونطفه اش نگاه بیندازد.

خبر های مشابه