خبرخراسان_ مراسم  تودیع مسعودمهدی زاده مقدم  مدیرعامل پیشین  ومعارفه  رۻاشجاعی  مدیرعامل جدید شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی در محل سالن اجتماعات این شرکت  برگزار و رضا شجاعی به عنوان مدیر عامل جدید این شرکت معرفی  واز زحمات مسعودمهدی زاده مقدم  در مدت زمان تصدی این مسئولیت تقدیربعمل آمد.

در این مراسم که محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز حضور داشت حاۻرین  پس از شرکت در این مراسم از فعالیت دو واحد صنعتی مستقر در  شهرک صنعتی چناران  بازدید کردند.

لازم به ذکراست شجاعی پیش از این مسئولیت  معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی را برعهده داشت و مسعود مهدی زاده مقدم مدیرعامل پیشین شرکت شهرکهای صنعتی استان بازنشسته شد.

خبر های مشابه