محمد صفاییاظهار داشت: یقینا در 40 سال گذشته در سراسر ایران اسلامی، اقدامات جدی، اساسی و بزرگ همچون توسعه راه‌ها، ریل، انرژی، توسعه آموزش و بهداشت و درمان انجام شده اما یک نکته اساسی اتفاق نیفتاده و آن این است که نظام برنامه‌ریزی کلان کشور نسبت به گذشته تغییری نکرده و نمود روشن آن موضوع «تمرکزگرایی افراطی» است، مجلس یازدهم اراده کرده این ریل‌گذاری را اصلاح کند.

نماینده گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از قابلیت‌های بزرگی در اقتصاد محروم هستیم یاد آور شد: سرمایه‌های سپرده بانکی در سال 1398 در خراسان رضوی 120 هزار میلیارد تومان و به عبارتی 240 برابر تملک دارایی سال 1399 دولت بوده است.

خبر های مشابه