رییس اداره حفاظت محیط زیست سبزوار گفت: هدف از کاشت گونه بیابانی تاغ و آتریپلکس در این منطقه حفظ پوشش گیاهی و ممانعت از حرکت ریزگردها در کانون‌های فرسایش بادی است.

حمیدرضا صادقی افزود: طرح بیابانزدایی در ۲۵۰هکتار از منطقه حفاظت شده شیراحمد این شهرستان با هزینه حدود ۱۰میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اجرا شده است.

وی گفت: از ۳۷۰هزار هکتار اراضی بیابانی و کویری شهرستان سبزوار ۱۲۰هزار هکتار به عنوان کانون فرسایش بادی شناسایی شده که طی سالیان گذشته با مشارکت مردمی در بیش از ۵۰هزار هکتار زمین‌های بیابانی و کویری آن عملیات بیابان‌زدایی انجام شده است.

شهرستان‌های سبزوار و داورزن دارای ۲منطقه حفاظت شده شیراحمد و پروند با مساحت ۳۹هزار هکتار و ۲منطقه شکار ممنوع ریوند و کمرقلعه با مساحت ۱۰۸هزار هکتار است.

خبر های مشابه