اجتماعی

با حضور معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت صورت گرفت

با وجود جنگ اقتصادی؛ حوزه صنعت در حال توسعه و پیشرفت است. معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت، گفت: دشمن با وجود فشارهای اقتصادی نتوانسته به واحد

اجتماعی

تمام راه های ارتباطی نقاط گردشگری شهرستان مسدود شد

اجتماعی

برای اولین بار وبه همت شورای اسلامی شهروشهرداری گلبهارصورت گرفت

اجتماعی

درجهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

اجتماعی

اطلاعیه آستان قدس رضوی درباره ویژه برنامه های نوروزی حرم مطهر

اجتماعی

مهندس علی دهقان زاده مدیرعامل شهرک صنعتی چناران باارسال پیامی ۲۵اسفند روزشهردار رابه شهرداران چناران،گلبهاروگلمکان تبریک گفت.

اجتماعی

شهردار گلبهار خبر داد

اجتماعی

بازدید سرزده فرماندار شهرستان چناران از بازار شهر گلبهار

اجتماعی

بازدیدامام جمعه شهرگلبهارازوضعیت اتوبوس های درون شهری

اجتماعی

بازدید شهردار گلبهار از عملیات رفع خرابی شبکه اصلی آب گلبهار